Tag Archives: Teknik Pembelajaran Menarik

Teknik Pembelajaran V.A.K Untuk Pelajar

Teknik Pembelajaran Terbaik Untuk Anak Anda. Setiap manusia adalah berbeza, begitu juga dengan para pelajar. Cara mereka mempelajari sesuatu adalah berbeza di antara satu sama lain. Para pelajar akan lebih seronok dan mudah menerima suatu pembelajaran itu apabila mereka diajar dengan menggunakan Teknik ‘Success Learning VAK’ yang sesuai dengan diri mereka. Teknik Visual: Teknik ini memerlukan para tutor menggunakan alat ...

Read More »