Tag Archives: perkhidmatan tanpa modal

Graduan Muda Sudah Muflis?

Muflis bangkrap muda, bangkrap, insolvensi

Berita Harian 28 Oktober 2012 membawa kisah lebih 15 000 pemuda yang berumur di bawah 32 tahun telah diisytiharkan bangkrap. Kes meningkat 5.5 peratus setiap tahun termasuk graduan muda yang baru memulakan kerjaya.  

Read More »