Tag Archives: kepimpinan

‘Laws of Leadership’ – Hukum Kepimpinan oleh John C.Maxwell

leadeship, kepimpinan

The 21 Irrefutable ‘Laws of Leadership’ by John C Maxwell Kepimpinan yang hebat sebenarnya adalah bukan berasaskan jawatan, keturunan, posisi dan sebagainya. Tetapi bagaimana seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain berdasarkan akhlak, personaliti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w di awal dakwah Baginda. Hadis daripada Ibnu Amr R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap ...

Read More »