Tag Archives: Inspirasi Al-Quran

Al-Quran Sumber Inspirasi Buat Semua

al-quran, motivasi al quran, al quran sumber inspirasi dan motivasi

  Ini sebagaimana firman Allah swt :“Kitab ini kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”. (QS Shaad : 29) Firmana Allah lagi :“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (QS Muhammad : 24) Tadabbur bererti berusaha untuk merenungi dan menghayati ayat-ayat Al Qur’an serta memahami ...

Read More »