Program Dwibahasa ‘Dual Language Programme’

Program Dwibahasa ‘Dual Language Programme’

Definisi:

a) DLP Program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran Sains, Matematik dan mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) yang lain.

b) Sekolah DLP Sekolah yang telah mendapat kelulusan untuk melaksanakan PdP dalam bahasa Inggeris bagi mata pelajaran Sains, Matematik dan mata pelajaran STEM yang lain.

c) Guru DLP Guru Sains, Matematik dan mata pelajaran STEM yang mengajar mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris sepenuhnya.

d) Kelas DLP Kelas yang melaksanakan PdP dalam bahasa Inggeris sepenuhnya bagi mata pelajaran Sains, Matematik dan mata pelajaran STEM yang lain.

e) Murid DLP Murid yang mengikuti PdP mata pelajaran Sains, Matematik dan mata pelajaran STEM yang lain dalam bahasa Inggeris sepenuhnya dengan kebenaran ibu bapa.

f) Mata pelajaran terlibat dalam DLP Mata pelajaran yang diajar dalam bahasa Inggeris iaitu mata pelajaran Sains, Matematik dan mata pelajaran STEM yang lain.

Kementerian Pendidikan Malaysia

Download Info Lanjut Dual Language Programme: faq-dlp

About Mohd Noor

Penulis dan Pemilik Blog coachmohdnoor.com. Pengasas CMN Education Group yang menguruskan cawangan-cawangan tuisyen, Online Tuition, Quranic Home Based & Digital Learning di seluruh Malaysia. Penulis 3 buah buku dan lebih 4 buah ebook. Mendapat Silver Award dalam Teachers' Innovation Carnival (T-NOVATE 2018) di UIA serta Eduinnovation UKM 2018 melalui Modul Funtastic Sains, Matematik & Fizik dengan konsep STEM (Science Technology Engineering Maths) & Project-based Learning. Merupakan Penganjur kepada Bengkel 'Beyond Expectation Tutor' & 'Simposium Tutor Profesional Malaysia' yang mengumpulkan Tutor, Pendidik dan Usahawan Pendidikan dari seluruh Malaysia. Bersedia dihubungi jika memerlukan bantuan dalam pengurusan tuisyen dan bisnes. Yakin Sebelum Berjaya. #MalaysiaTutorCoach

Check Also

Bengkel ‘Beyond Expectation Teachers’ Guru-guru Sains & Matematik Anjuran PPD Rompin & CMN

Bengkel “Beyond Expectation Teachers” untuk Guru-guru Sains & Matematik anjuran PPD Rompin dengan kerjasama CMN ...