Perubahan Pada KSSR & KSSM 2017

Bermula pada tahun 2017, terdapat beberapa perubahan pada Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan.

Antara perubahan tersebut adalah :

 1. Gabungan mata pelajaran pendidikan seni dan pendidikan muzik yang dikenali sebagai Pendidikan Kesenian. Peruntukan waktu Pendidikan Kesenian ialah 2 jam seminggu.
 2. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan digabungkan menjadi Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Peruntukan waktu Pendidikan Jasmani & Kesihatan ialah 1.5 jam seminggu.
 3. Perubahan kepada subjek Dunia Sains dan Teknologi yang dikenali sebagai Sains. Perubahan ini mungkin disebabkan pengguguran elemen TMK @ Teknologi daripada kurikulum.
 4. Pertambahan 1 masa bagi subjek Sains tahun satu iaitu daripada 2 masa kepada 3 masa.
 5. Mengekalkan tafsiran mata pelajaran mengikut TERAS, WAJIB dan TAMBAHAN sebagaimana peruntukan Peratura-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.
 6. BCSK dan BTSK dimasukkan dalam senarai Mata Pelajaran Tambahan bersama-sama dengan Bahasa Arab dan lain-lain, dengan peruntukan 1 jam seminggu.
 7. Peruntukan waktu 1 jam bagi BCSK/BTSK dipindahkan kepada mata pelajaran Sains. Peruntukan waktu bagi mata pelajaran Sains kini menjadi 2 jam seminggu.

 

Mata Pelajaran & Peruntukan Waktu Tahap 1 (Semakan)
Mata Pelajaran & Peruntukan Waktu Tahap 2 (Semakan)

 • Turut berlaku perubahan di dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

 

Pembelajaran di sekolah menengah perlu berlaku secara mendalam:

 • Membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang tinggi;
 • Menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
 • KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara mendalam.

 

Download KSSR Baru: 2_kssr-baru 3_kssm-baru
Download KSSM Baru: 3_kssm-baru
Total
0
Shares
Related Posts