‘Laws of Leadership’ – Hukum Kepimpinan oleh John C.Maxwell

The 21 Irrefutable ‘Laws of Leadership’ by John C Maxwell

leadeship, kepimpinan

Kepimpinan yang hebat sebenarnya adalah bukan berasaskan jawatan, keturunan, posisi dan sebagainya. Tetapi bagaimana seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain berdasarkan akhlak, personaliti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w di awal dakwah Baginda.

Hadis daripada Ibnu Amr R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya.” (Hadis Muttafaq Alaih)

Setiap daripada kita adalah pemimpin bermula dengan memimpin diri sendiri. Banyak ciri-ciri seorang pemimpin yang berjaya yang digariskan oleh Islam mahupun Barat. Untuk kali ini, saya memilih beberapa kriteria dan ringkasannya seperti yang ditulis oleh John C Maxwell dalam bukunya The 21 Irrefutable Laws of Leadership”

leadership, John C Maxwell,

 

1. The Law of The Lid

– Kebolehan seorang pemimpin menentukan tahap kebolehan dan kelebihan seseorang terutama anak buahnya

2. The Law of Influence

– Kebolehan sesorang pemimpin mempengaruhi orang lain tanpa dipengaruhi oleh sebarang jawatan

Laws of Leadership, John C Maxwell, Hukum Kepimpinan
3. The Law of Process

– Kepimpinan yang sejati perlu mengambil masa untuk mengalami kematangan melalui pengalaman sebenar

4. The Law of Respect

– Kebiasaannya orang akan mengikut pemimpin yang mempunyai kelebihan dari segi ‘sesuatu’ berbanding dirinya.

5.  The Law of Magnetism

– Siapa diri pemimpin itu akan menentukan siapa yang mengikutnya

6. The Law of Connection

– Seorang pemimpin akan menyentuh hati sebelum meminta sebarang pertolongan

7. The Law of Inner Circle

– Potensi seseorang pemimpin itu ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengannya

8. The Law of Reproduction

– Seorang pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin seperti dirinya atau lebih baik lagi

9. The Law of Buy-in

– Orang akan mempercayai seorang pemimpin yang bagus sebelum mengikuti visinya

10. The Law of Victory

– Pemimpin akan berusaha apa sahaja untuk memastikan kemenangan atau visi pasukan tercapai

11. The Law of Sacrifice

– Seorang pemimpin sanggup berkorban apa sahaja untuk memastikan misi dan visinya tercapai

12. The Law of Legacy

– Nilai sebenar seorang pemimpian adalah diukur melalui apa yang bermanfaat yang ditinggalkan

 

About Mohd Noor

Penulis dan Pemilik Blog coachmohdnoor.com. Pengasas CMN Education Group yang menguruskan cawangan-cawangan tuisyen, Online Tuition, Quranic Home Based & Digital Learning di seluruh Malaysia. Penulis 3 buah buku dan lebih 4 buah ebook. Mendapat Silver Award dalam Teachers' Innovation Carnival (T-NOVATE 2018) di UIA serta Eduinnovation UKM 2018 melalui Modul Funtastic Sains, Matematik & Fizik dengan konsep STEM (Science Technology Engineering Maths) & Project-based Learning. Merupakan Penganjur kepada Bengkel 'Beyond Expectation Tutor' & 'Simposium Tutor Profesional Malaysia' yang mengumpulkan Tutor, Pendidik dan Usahawan Pendidikan dari seluruh Malaysia. Bersedia dihubungi jika memerlukan bantuan dalam pengurusan tuisyen dan bisnes. Yakin Sebelum Berjaya. #MalaysiaTutorCoach

Check Also

Pengalaman Baru Bersama Guru Sains PPD Kuala Selangor

Sewaktu pergi ke Seminar Antarabangsa Pendidikan di Unisel untuk presentation dan buka Booth tahun lepas, ...