Al-Quran Sumber Inspirasi Buat Semua

al-quran, motivasi al quran, al quran sumber inspirasi dan motivasi

 

Ini sebagaimana firman Allah swt :“Kitab ini kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”. (QS Shaad : 29)
Firmana Allah lagi :“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (QS Muhammad : 24)
Tadabbur bererti berusaha untuk merenungi dan menghayati ayat-ayat Al Qur’an serta memahami pesanan-pesanan yang terkandung dalam ayat yang sedang kita baca atau kita dengar sehingga akan terasa luasnya makna dan keagungan satu ayat yang difirmankan oleh Allah swt.

About Mohd Noor

Penulis dan Pemilik Blog coachmohdnoor.com. Pengasas CMN Education Group yang menguruskan lebih cawangan-cawangan tuisyen, Online Tuition & Digital Learning di seluruh Malaysia. Penulis 3 buah buku dan lebih 4 buah ebook. Bersedia dihubungi jika memerlukan bantuan dalam pengurusan tuisyen dan bisnes. Yakin Sebelum Berjaya. #MalaysiaTutorpreneurCoach

Check Also

3 Ciri Orang Berjaya Bersama Tuan Zuhairi Nopiah

3 Ciri Orang Berjaya Temubual oleh Tuan Zuhairi Nopiah, Motivator dan Penulis Buku ‘Law of ...